Styret

Styret kan kontaktes på følgende måte:

Vennligst unngå å kontakte individuelle styremedlemmer direkte på telefon, med mindre dette er strengt nødvendig.

Adresse Epost habo@getmail.no
Haraløkka Borettslag Mobil 91110354 / 97569299
Haraløkka 8, 0689 Oslo  
Verv Navn Mobilnr Epost
Styreleder Vibeke Aasland 92248828
Styremedlem Eirik Kjønås 40045438
Styremedlem Martin Sætre 91806040
Styremedlem Johannes Dyrnes 90233363
Styremedlem May Magnussen 40873237
Varamedlem Helle Wangen 92444249
Varamedlem Larisa Lamina 47173990