Muligens med litt grafikk på nyhet ?

Hvordan blir dette på katalog -visning ?