Kildesortering

GLASS OG METALL.

Glass og Metall ( emballsje ) skal kastes i glass containeren.

Den er utplassert ved Haraløkka 24 på samme side som den store lekeplassen.

Den lille søppel containeren er kun til plastposer !

PAPP OG PAPIR.

Husholdingsavfall , Papp / Papir har egne søppelhus ute.

Større mengder med Papp skal kastes i noen av våres store Papp containere,disse finner du på følgende sted.

1. Nede ved Garasjeannlegget / Bølerlia 72 .

2. Mellom Bølerlia  133 og 139 .

SPESIALAVFALL . 

Circle K stasjonen på Bøler tar imot spesialavfall som Batterier, lysrør , maling , løsemidler , osv .

Hjemmeside :