Fyring og Ventilering

Ildstedet/Peis

Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter som fås kjøpt.

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

Avtrekksvifter

Kun avtrekksvifter med omluft og kullfilter er lov, mens avtrekksvifter med utluft skal ikke benyttes. Det er ikke tillatt å føre luft fra avtrekksvifte inn i ventilasjonskanalene i bygget. Dette vil medføre sjenerende lukt i andre leiligheter som er tilknyttet ventilasjonskanalen.
Vi gjør oppmerksom på at i leiligheter med en luftekanal på kjøkkenet som tilsynelatende går ut til fasaden, føres denne direkte inn på naboens balkong. Denne skal derfor heller ikke kobles til avtrekksvifte.