Dyrehold

Haraløkka Borettslag

ERKLÆRING FOR DYREHOLD

Jeg erkjenner med dette å ha mottatt og gjort meg kjent med reglene for husdyrhold som følger

av husordensreglene i Haraløkka borettslag. Ved grove eller gjentatte brudd på ovennevnte regler

aksepterer jeg styrets rett til å foreta forføyninger i henhold til reglementet.

I min husstand finnes pr. dags dato

Hund/hunder Antall hunder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rase/raser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anskaffelsestidspunkt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hundens/-enes alder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hundens/-enes navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Særlige kjennetegn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Katt/katter Antall katter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rase/raser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anskaffelsestidspunkt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kattens/-enes alder : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Særlige kjennetegn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dersom hund/hunder eller katt/katter angitt i denne erklæringen dør, selges eller flyttes permanent

ut av sameiet, forplikter jeg meg til å underrette styret om dette. Likeledes forplikter jeg meg til å

underrette styret umiddelbart dersom jeg på et senere tidspunkt anskaffer hund/hunder, katt/katter

som ikke er angitt i denne erklæringen.

 

Oslo,            /                               (skriv tydelig)

Navn :

Adresse :

Sameiers/leietakers underskrift :

Telefon/mobil :

Epost :

Skjemaet kan skannes og sendes styret på epost habo.styret@getmail.no, legges i styrets postkasse,  eller sendes i post til:

Haraløkka borettslag

Haraløkka. 8

0689 .  Oslo

Pdf dokument :

Dyrehold